Web
            Analytics
I. Chezhiya
I. Chezhiya
Rusia
I. Chezhiya
Defensa
28 años
Tercera Rusia Tercera Rusia 17 1390' 1 3 3 0 0
Copa Rusa Copa Rusa 2 180' 0 0 0 0 0