Web
            Analytics
Hugo Gomes
Hugo Gomes
Brasil
5
Hugo Gomes
Defensa
27 años
Segunda Liga Segunda Liga 14 1173' 1 3 3 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 3 203' 1 1 1 0 0
Copa de la Liga Portugal Copa de la Liga Portugal 1 90' 0 0 1 0 0
Fases Previas Copa de la Liga Fases Previas Copa de la Liga 2 180' 0 0 1 0 0