Web
            Analytics
A. Kovalchuk
A. Kovalchuk
Bielorrusia
55
A. Kovalchuk
Defensa
18 años
Liga Bielorrusia Liga Bielorrusia 0 0' 0 0 0 0 0
Liga Reservas Bielorrusia Liga Reservas Bielorrusia 20 1366' 5 2 5 0 0