Web
            Analytics
C. Kelly
C. Kelly
Irlanda
6
C. Kelly
Defensa
23 años
Liga Irlanda Liga Irlanda 15 1108' 3 0 1 0 0
Liga Irlanda del Norte Liga Irlanda del Norte 12 1080' 0 1 0 0 0
Fase Previa Europa League Fase Previa Europa League 0 0' 0 0 0 0 0
Copa Irlanda FAI Copa Irlanda FAI 2 165' 0 0 0 0 0