Web
            Analytics
Dmitri Krivosheev
Dmitri Krivosheev
Bielorrusia
Dmitri Krivosheev
Centrocampista
22 años
Liga Bielorrusia Liga Bielorrusia 0 0' 0 0 0 0 0
Segunda Bielorrusia Segunda Bielorrusia 4 182' 1 0 0 0 0
Partidos Amistosos Partidos Amistosos 0 0' 0 0 0 0 0
Copa Bielorrusia Copa Bielorrusia 1 11' 1 0 0 0 0