Web
            Analytics
E. Wekesser
E. Wekesser
Alemania
13
E. Wekesser
Delantero
24 años
F95 1 - 1 SSV 90' 0 0 0 1
SSV 2 - 2 FCN 90' 1 0 0 0
STP 2 - 0 SSV 90' 0 0 0 0
SSV 4 - 1 S04 90' 0 1 0 0
HOL 0 - 3 SSV 90' 0 1 0 0
KOB 0 - 3 SSV 90' 0 1 0 0
SSV 3 - 0 SVS 90' 0 0 0 0