Web
            Analytics
G. Bushchan
G. Bushchan
Ucrania
1
G. Bushchan
Portero
27 años
Liga Ucraniana Liga Ucraniana 13 1170' 0 0 1 0 0
Champions League Champions League 4 360' 0 0 0 0 0
Partidos Amistosos Partidos Amistosos 4 115' 2 0 0 0 0
Amistosos Selecciones Amistosos Selecciones 1 46' 0 0 0 0 0
Copa Ucraniana Copa Ucraniana 0 0' 0 0 0 0 0
Supercopa Ucrania Supercopa Ucrania 0 0' 0 0 0 0 0