Web
            Analytics
G. Shelia
G. Shelia
Rusia
88
G. Shelia
Portero
33 años
Liga Rusa Liga Rusa 10 856' 0 0 1 0 0
Partidos Amistosos Partidos Amistosos 0 0' 0 0 0 0 0
Copa Rusa Copa Rusa 1 90' 0 0 0 0 0