Web
            Analytics
Hugo Gomes
Hugo Gomes
Brasil
5
Hugo Gomes
Defensa
26 años
Segunda Liga Segunda Liga 10 900' 0 2 2 0 0
Copa de la Liga Portugal Copa de la Liga Portugal 1 90' 0 0 1 0 0
Taça de Portugal Taça de Portugal 1 88' 0 0 0 0 0
Fases Previas Copa de la Liga Fases Previas Copa de la Liga 2 180' 0 0 1 0 0