Web
            Analytics
J. Velázquez
J. Velázquez
Honduras
66
J. Velázquez
Delantero
años
PLA 1 - 4 OLI 57' 0 0 0 0
OLI 0 - 0 MOT 19' 0 0 0 0
OLI 2 - 1 JAG 5' 0 0 0 0
HNP 0 - 2 OLI 29' 0 0 0 0
OLI 4 - 0 RSO 90' 0 1 0 0
OLI 4 - 0 VIC 14' 0 0 0 0
MAR 3 - 1 OLI 32' 0 0 0 0
OLI 3 - 0 PLA 90' 0 1 0 0
VIC 0 - 3 OLI 17' 0 0 0 0