Web
            Analytics
K. Karklins
K. Karklins
Letonia
6
K. Karklins
Defensa
25 años
Liga Letonia Liga Letonia 28 2332' 2 1 2 0 0
Liga de las Naciones de la UEFA Liga de las Naciones de la UEFA 5 242' 3 0 1 0 1
Fase Previa Europa League Fase Previa Europa League 1 90' 0 0 0 0 0
Amistosos Selecciones Amistosos Selecciones 5 314' 1 0 1 0 1
Partidos Amistosos Partidos Amistosos 1 90' 0 0 0 0 0
Copa Letonia Copa Letonia 3 31' 3 0 1 0 0