Web
            Analytics
K. Yeboah
K. Yeboah
Ghana
23
K. Yeboah
Delantero
21 años
Bundesliga Austria Bundesliga Austria 29 2105' 5 7 2 1 4
Partidos Amistosos Partidos Amistosos 1 90' 0 1 0 0 0
Copa de Austria Copa de Austria 3 266' 0 0 1 0 0