Web
            Analytics
O. Takeuchi
O. Takeuchi
Perú
O. Takeuchi
Delantero
27 años
Perú - Liga 1 Fase 1 Perú - Liga 1 Fase 1 0 0' 0 0 0 0 0