Web
            Analytics
S. Pushnyakov
S. Pushnyakov
Bielorrusia
S. Pushnyakov
Defensa
28 años
Liga Indonesia Liga Indonesia 0 0' 0 0 0 0 0
Copa Bielorrusia Copa Bielorrusia 2 180' 0 1 1 0 0