Web
            Analytics
Rusia
FSC Dolgoprudniy
FSC Dolgoprudniy
10 Jul 21 FIN NEF 1-0 FCD
17 Jul 21 FIN ROT 1-1 FCD
23 Jul 21 FIN FCD 1-1 KAM
31 Jul 21 FIN FCK 2-0 FCD
08 Ago 21 FIN TOR 1-0 FCD
14 Ago 21 FIN YEN 1-0 FCD
21 Ago 21 FIN FCD 1-0 KUB
28 Ago 21 FIN SPA 0-2 FCD
05 Sep 21 FIN FCD 1-1 ALA
11 Sep 21 FIN TEK 3-1 FCD
15 Sep 21 FIN FCD 0-2 VEL
19 Sep 21 FIN FCD 1-1 SKA
25 Sep 21 FIN VOL 0-1 FCD
29 Sep 21 FIN FCD 1-0 MET
03 Oct 21 FIN BAL 1-1 FCD
09 Oct 21 FIN FCD 2-0 FAK
13 Oct 21 FIN TOM 1-1 FCD
17 Oct 21 FIN FCD 0-0 GAZ
23 Oct 21 FIN AKT 2-1 FCD
31 Oct 21 FIN FCD 2-2 ROT
06 Nov 21 FIN KAM 1-1 FCD
13 Nov 21 FIN FCD 0-1 FCK
17 Nov 21 FIN FCD 3-3 TOR
21 Nov 21 FIN FCD 0-0 YEN
27 Nov 21 FIN KUB 0-2 FCD
06 Mar 22 - FCD x - x SPA
12 Mar 22 - ALA x - x FCD
19 Mar 22 - FCD x - x TEK
26 Mar 22 - VEL x - x FCD
02 Abr 22 - SKA x - x FCD
06 Abr 22 - FCD x - x VOL
10 Abr 22 - MET x - x FCD
16 Abr 22 - FCD x - x BAL
23 Abr 22 - FAK x - x FCD
30 Abr 22 - FCD x - x TOM
07 May 22 - GAZ x - x FCD
15 May 22 - FCD x - x AKT
21 May 22 - FCD x - x NEF
04 Ago 21 FIN FAK 2-1 FCD