Web
            Analytics
Guilherme Arana
Guilherme Arana
Brasil
13
Guilherme Arana
Defensa
25 años
Liga Brasileña Liga Brasileña 20 1722' 1 0 4 0 3
Copa Libertadores Copa Libertadores 9 794' 0 1 2 0 2
Amistosos Selecciones Amistosos Selecciones 1 90' 0 0 0 0 0
Supercopa de Brasil Supercopa de Brasil 1 90' 0 0 0 0 0
Copa Brasil Copa Brasil 3 250' 0 0 0 0 0
Mineiro 1 Mineiro 1 9 766' 0 2 1 0 2