Web
            Analytics
Guilherme Arana
Guilherme Arana
Brasil
13
Guilherme Arana
Defensa
24 años
Liga Brasileña Liga Brasileña 4 360' 0 0 1 0 0
Copa Libertadores Copa Libertadores 6 522' 0 1 1 0 2
Amistosos Selecciones Amistosos Selecciones 1 90' 0 0 0 0 0
Copa Brasil Copa Brasil 0 0' 0 0 0 0 0
Amistosos Selecciones Sub 23 Amistosos Selecciones Sub 23 1 90' 0 1 0 0 0
Mineiro 1 Mineiro 1 7 630' 0 2 2 0 0