Web
            Analytics
K. Tsepenkov
K. Tsepenkov
Bielorrusia
99
K. Tsepenkov
Delantero
17 años
Liga Bielorrusia Liga Bielorrusia 1 1' 1 0 0 0 0
Liga Reservas Bielorrusia Liga Reservas Bielorrusia 15 1292' 0 2 0 0 0