Web
            Analytics
N. Daushvili
N. Daushvili
Georgia
6
N. Daushvili
Portero
31 años
Liga Georgia Liga Georgia 0 0' 0 0 0 0 0
Fase Previa Champions Fase Previa Champions 0 0' 0 0 0 0 0