Web
            Analytics
C. Antwi-Adjej
C. Antwi-Adjej
Ghana
22
C. Antwi-Adjej
Delantero
27 años
RTV 0 - 0 STU 71' 0 0 0 0
BYM 7 - 0 RTV 16' 0 0 0 0
RTV 1 - 3 HER 8' 0 0 0 0
RTV 0 - 2 GAE 90' 0 0 0 0
KOL 2 - 1 RTV 19' 0 0 0 0
WOL 1 - 0 RTV 90' 0 0 0 0
WUP 1 - 2 RTV 44' 0 0 0 1
RTV 1 - 2 VIT 90' 0 0 0 0
PAR 0 - 1 RTV 58' 0 0 0 0
RTV 6 - 0 BSC 44' 1 0 0 0
RTV 3 - 3 VER 90' 0 0 0 0